Xuất hiện tin đồn Face ID dưới màn hình có trên iPhone 15 Pro

Dựa trên những tin đồn mới nhất, có vẻ như iPhone 14 Pro sẽ không có Face ID dưới màn hình như tuyên bố ban đầu.


Xem thêm:


Đầu ngày hôm nay, Ross Young đã tuyên bố rằng các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có một thiết kế rất lạ. Trên màn hình sẽ có một lỗ đục hình viên thuốc và một chấm nhỏ. Ross Young tin rằng chấm nhỏ đó sẽ chứa Face ID, trong khi lỗ đục hình viên thuốc sẽ đặt camera trước và camera hồng ngoại .

Trong một bài đăng khác, Ross Young đã tuyên bố rằng camera hồng ngoại sẽ không được đặt dưới màn hình vào năm 2023 hoặc 2024. Nếu tin đồn này là đúng thì còn rất lâu nữa Face ID mới được đặt dưới màn hình. Trong một báo cáo khác của Ming-Chi Kuo, ông cũng tuyên bố rằng Face ID sẽ không có đặt dưới màn hình cho đến năm 2023. 

Mặc dù thiết kế hai lỗ đục trên iPhone 14 Pro không phải là một trải nghiệm mới, nhưng nó cũng là một bước tiến mới với Apple. Với nếu Ross Young và Ming-Chi Kuo đúng thì chúng ta sẽ nhận được một thiết mới hơn nữa vào năm 2023.

Nguồn: macrumors

Techmag

(Visited 9 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In