Nguyễn Thành

Xuất hiện hình ảnh render của Realme 9 Pro và 9 Pro+

Giám đốc điều hành Madhav Sheth tiết lộ rằng Realme 9 Pro+ đang được triển khai. Giờ đây, một tài khoản Twitter của công ty đã chính thức tiết lộ điện thoại đầu tiên mang ký hiệu “Pro+”. Xem thêm: Hình ảnh render và thông số Samsung Galaxy Tab S8 Series xuất hiện trên Amazon […]