Thiết kế phẳng của Apple Watch Series 7 sẽ dành cho Series 8 vào năm sau