iOS 15.2 trên iPhone 7 Plus – NÓNG!!!

iOS 15.2 đã được giới thiệu gần đây với một số những nâng cấp nhỏ, đặc biệt là về bảo mật. Vậy chúng ta có nên nâng cấp iOS 15.2 cho những thiết bị iPhone cũ như iPhone 7 Plus không? #TechMag #ios15 #iPhone7Plus 😘 Follow tụi mình tại: 🔰 Hoàng Đặng : https://fb.com/hoangdangvn84 🔰 […]