Điện thoại cao cấp của Samsung bị Geekbench cho “bay màu”

Geekbench đã có những hành động, cụ thể là họ đã loại bỏ các flagship của dòng Galaxy S10, Galaxy S20 và Galaxy S21 khỏi bảng kết quả, đồng thời xóa tất cả kết quả của quá trình chạy.  Xem thêm: iPhone SE 3 sẽ có thêm phiên bản bộ nhớ 256GB Moto G22 chính […]