Số lượng bằng sáng chế của Viettel tăng 142% mỗi năm

Top