Sau iPhone 13 Pro 1TB, đến lượt iPhone 14 sẽ có bộ nhớ khủng với 2TB