Samsung Galaxy M và Galaxy A đang gặp một lỗi kỳ lạ