Samsung dần chuyển sang cảm biến 50MP cho dòng Galaxy A giá rẻ