Samsung đã tăng doanh số nhờ điện thoại gập và sản xuất chip