Phần lớn điện thoại Huawei sẽ sử dụng chip Snapdragon trong Q1 năm 2022