OPPO Watch 2 ECG Edition ra mắt tại Trung Quốc với mức giá 387 đô