Người dùng AMD Ryzen bị giảm hiệu suất khi nâng cấp Windows 11