Một số iPhone không nhận được SIM sau khi nâng cấp lên iOS 15