Máy tính bảng Nokia T20 có thể sẽ được ra mắt vào ngày 6 tháng 10