MacBook Pro và AirPods 3 vẫn có thể được ra mắt trong năm nay