LG có thể rút khỏi mảng kinh doanh điện thoại vào ngày 5/4

Top