LG khẳng định sẽ không ra thêm chiếc smartphone nào nữa!

Top