Konami hứa khắc phục những lỗi trên eFootball 2022 bằng bản cập nhật vào ngày 28 tháng 10