iPhone SE 3 sẽ được ra mắt với thiết kế cũ và được hỗ trợ 5G