iPhone 16 sẽ là chiếc smartphone đầu tiên của Apple có USB-C