iPhone 13 Series giữ giá tốt hơn nhiều lần so với Google Pixel 6

Apple đã bán ra iPhone 13 được vài tháng. Điện thoại cao cấp của Apple vẫn rất thu hút người dùng nhưng sản phẩm đang dần giảm giá so với Google Pixel 6.


Xem thêm:


Theo nghiên cứu mới được thực hiện bởi SellCell, dòng iPhone 13 bị mất giá gần một nửa so với Pixel 6. Những nghiên cứu mới cho thấy sau 1 tháng dòng iPhone 13 được ra mắt, tất cả đều có mức giá giảm trung bình 24,9%. Trong khi đó, dòng Pixel 6 giảm trung bình 42,6%. Sau tháng đầu tiên, các mẫu iPhone 13 đã phục hồi 3,1% giá trị.

Google Pixel 6 128GB có giá trị thấp nhất với mức khấu hao 36,6%. Trong khi đó, iPhone 13 mini 128GB mất 26,9% giá trị, đây là sản phẩm ít được khách hàng quan tâm nhất. Dòng iPhone 13 đã cho thấy sự nhất quán khi nói đến việc giữ giá trị của chúng. Tháng trước, chúng tôi đã đề cập đến cách các mẫu iPhone 13 giữ giá trị tốt nhất khi so sánh với các mẫu iPhone trước đây.

Nhìn chung, các mẫu iPhone thường giữ giá rất tốt. Tuy nhiên, có thể quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào vì dòng Google Pixel 6 vẫn còn khá mới mẻ trên thị trường. SellCell đã tiến hành nghiên cứu từ dữ liệu thu thập từ 45 nhà cung cấp mua lại. Bạn đang sử dụng Google Pixel 6 hay iPhone 13?

Nguồn: gizmochia

Techmag

(Visited 18 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In