iPhone 13 Pro và Pro Max được công bố với màn hình có tần số quét 120Hz