iPhone 13 bán tại Pháp sẽ được đi kèm với tai nghe