iPad Mini chính thức ra mắt thiết kế mới, hỗ trợ 5G và màn hình 8,3 inch