Huawei P50 với Snapdragon 888 sẽ bắt đầu bán ra vào ngày 29 tháng 9