Google Pixel 6 sẽ chính thức được giới thiệu vào ngày 19 tháng 10