Giá bán của Google Pixel 6 tại Mỹ dường như đã được xác nhận