Genshin Impact mang đến chế độ 120 FPS cho iPhone 13 Pro và iPad Pro