Facebook và hàng loạt mạng xã hội bị lỗi trên toàn cầu