Điểm chuẩn của Pixel 6 Pro đã được cải thiện đáng kể so với lần đầu xuất hiện