Chứng nhận NCC xác nhận Google Pixel 6 Pro sẽ hỗ trợ sạc nhanh 33W