Apple xác nhận màn hình ProMotion 120Hz có thể hoạt động trên ứng dụng thứ 3