Apple ngừng bán Watch Series 6 sau khi nhận đặt hàng Watch Series 7