Apple Watch Series 7 có thể sẽ được bán ra vào 15 tháng 10