Apple và Samsung Display có thể sẽ ngừng hợp tác trong tương lai