Apple sẽ có một sự kiện vào ngày 18 tháng 10 ra mắt Mac Apple M1X mới