Android 12 có thể biến điện thoại Xiaomi 11 Series thành cục gạch