Màn hình ProMotion của iPhone 13 Pro sẽ do Samsung sản xuất, nhưng nó có gì khác ?